U-MENTOR® mentorių sistemos kūrimas ir diegimas

Mentorystė – tai formalus arba neformalus būdas labiau patyrusiems darbuotojams pasidalinti savo patirtimi, žiniomis tam, kad būtų pasiekti įmonės ir joje dirbančių darbuotojų tikslai.

Mentorystės sistema – tai aiškiai apibrėžti procesai, leidžiantys identifikuoti potencialius mentorius, išmokyti juos mentorystės technikų ir užtikrinti, kad žinių bei patirties pasidalijimas vyktų sistemingai ir reguliariai. Mentorystė taip pat integruojama į bendrą darbuotojų ugdymo sistemą.

Kada gali prireikti

  • Norint iš savo lėšų ugdyti jaunus ar mažiau patyrusius specialistus;
  • Esant poreikiui greitai ir efektyviai perteikti aktualias žinias;
  • Kuriant apsikeitimo žiniomis sistemą tarp aukštos kompetencijos asmenų.

Nauda organizacijai

  • Ilgalaikiai santykiai ir palaikymo mechanizmas tarp vadovų ir darbuotojų;
  • Galimybė nuolat panaudoti darbuotojų turimas žinias įmonės labui;
  • Nuolatinis tobulėjimas be papildomų lėšų ugdymui.

Turite klausimų?
Reikia patarimo?

I’m really thankful to Grand Partners and Raman Gaiduk personally for comprehensive and fascinating program. They managed not only to fit extensive set of topics into just six training days but also to pick most relevant ones for Epam context. All considered areas are extremely important today for our Company to growth and success. There was enough practice to imprint theoretical knowledge and very strong team building components. I also appreciate ease of learning process and funny but relevant examples from Raman’s experience.

Maxim Malets
„EPAM Systems“