U-MENTOR® mentorių sistemos kūrimas ir diegimas

Mentorystė – tai formalus arba neformalus būdas labiau patyrusiems darbuotojams pasidalinti savo patirtimi, žiniomis tam, kad būtų pasiekti įmonės ir joje dirbančių darbuotojų tikslai.

Mentorystės sistema – tai aiškiai apibrėžti procesai, leidžiantys identifikuoti potencialius mentorius, išmokyti juos mentorystės technikų ir užtikrinti, kad žinių bei patirties pasidalijimas vyktų sistemingai ir reguliariai. Mentorystė taip pat integruojama į bendrą darbuotojų ugdymo sistemą.

Kada gali prireikti

  • Norint iš savo lėšų ugdyti jaunus ar mažiau patyrusius specialistus;
  • Esant poreikiui greitai ir efektyviai perteikti aktualias žinias;
  • Kuriant apsikeitimo žiniomis sistemą tarp aukštos kompetencijos asmenų.

Nauda organizacijai

  • Ilgalaikiai santykiai ir palaikymo mechanizmas tarp vadovų ir darbuotojų;
  • Galimybė nuolat panaudoti darbuotojų turimas žinias įmonės labui;
  • Nuolatinis tobulėjimas be papildomų lėšų ugdymui.

Turite klausimų?
Reikia patarimo?

Norėjau labai pasidžiaugti įvykusiais mokymais, kuriuos vedė Lina Preikšienė. Jūsų rekomendacija puiki. Sužavėjo profesionalumas, patirtis ir ypatingas lankstumas, prisiderinant prie mūsų poreikių.

Rasa Trybienė
UAB „Garant“