UAB „Grand Partners“ įgyvendina projektą „Grand Partners, UAB e.komercijos modelio diegimas“

UAB „Grand Partners“ pradėjo įgyvendinti projektą „Grand Partners, UAB e.komercijos modelio diegimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis. Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.
Įmonė projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 55 295,10 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, projekto įgyvendinimui skiriama iki – 41 471,32 Eur
Projekto vykdymo pradžia – 2022 m. vasario 18 d.
Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. birželio 30 d.

Shopping Cart
Scroll to Top