Emokymai – nuotolinis mokymas

Nuo pat įsikūrimo 2004-aisiais ieškome paties efektyviausio būdo, kaip mokymais užtikrinti maksimalius rezultatus tiek mokymų dalyviams, tiek jų organizacijai. Mokymai su profesionaliais lektoriais įtraukia, būna praktiški, tačiau grįžus į darbą ir rutiną, dažnai daug kas pamirštama. Emokymai arba nuotolinis mokymas – patogi alternatyva, leidžianti mokytis individualiu tempu, tada, kai patogu.

Tačiau praktika rodo, kad emokymas ne visuomet laikomas patraukliausiu mokymosi būdu, ypač tarp dalyvių.

Kodėl?Nuotolinis mokymas

Dalyviai teigia, kad nuotolinis mokymas arba emokymas dažnai būna nuobodus, nėra galimybės diskutuoti bei mokytis iš kitų dalyvių patirties, užduoti aktualius klausimus.

GRAND PARTNERS siūlo 3 sprendimus, apimančius abiejų ugdymo būdų privalumus.

Emokymai su ekspertu + Nuotolinis mokymas = „Blended Learning“ arba integruotas ugdymas.

Integruotas ugdymas – vienareikšmiškai pats efektyviausias ugdymo būdas. Apjungiant tam tikrus mokymo su ekspertu elementus ir e mokymų galimybes, gaunamas tobulas mišinys, orientuotas į besimokančiojo ir jo organizacijos tikslus.

Visos GRAND PARTNERS akademijos sukurtos „Blended Learning“ principu. Jos Klientų laikomos pačiu efektyviausiu sprendimu, siekiant realių pokyčių, ugdant vadovus ir specialistus.

Integruoto ugdymo procesas:

Registracija e-platformoje

Integruotų (ang. „Blended“) mokymų pradžioje išsiunčiami individualūs prisijungimo prie e-platformos duomenys HR, tiesioginiam vadovui ir dalyviams. E-platformoje keliama visa aktuali informacija apie artėjančius mokymus, užduotys, vadovai gali stebėti dalyvių progresą.

Nuotolinis mokymas, pokalbis su vadovu

Kad mokymai būtų naudingi, dalyviai turi aiškiai žinoti, kokiu tikslu ten dalyvauja, ko iš jų tikimasi. Dalyvių tiesioginiai vadovai įtraukiami į integruoto ugdymo procesą, skatinami išsakyti dalyviams keliamus lūkesčius.

Pasiruošimas e-platformoje

Mokymų dalyviai e-platformoje gauna pranešimus apie artėjančius auditorinius mokymus ir savarankiškas užduotis, kurias turi atlikti iki mokymų. Taip dalyviai skatinami išsigryninti jiems aktualius klausimus, aktyviau įsitraukti į mokymosi procesą bei atvykti į auditorinius mokymus susipažinus su mokymų turiniu.

Mokymai auditorijoje

Auditorinių mokymų metu ugdymo partneris skiria dėmesį įvairiapusiam dalyvių ugdymui – tiek teoriniu-metodiniu lygmeniu, tiek įtraukiant praktines užduotis.

Užduotys e-platformoje

Puikiai žinome, kad pokytis neįvyksta per vieną dieną. Integruotas ugdymas sukurtas taip, jog vyktų nuolatinis nenutrūkstamas mokymosi procesas. Po mokymų auditorijoje e-platformoje dalyviai gauna užduotis ir medžiagą savarankiškam mokymuisi. Už laiku atliktus namų darbus dalyviai kaupia motyvacinius ženklelius, o po mokymų gauna galutinį įvertinimą –  sertifikuotą motyvacinį ženklelį. Dalyvių įsitraukimą į mokymosi procesą ir užduočių rezultatus gali stebėti HR ir dalyvių tiesioginis vadovas.

Pokalbis su vadovu

Po mokymų skiriamas dėmesys pokalbiui su HR ir dalyvių tiesioginiu vadovu. Pokalbio metu ugdymo partneris pristato mokymosi dalyvių pasiekimus, pokytį po mokymų ir pažangą. Įvardijami įrankiai (metodai ir kompetencijos), kuriuos suteikė ugdymo partneris dalyviams mokymosi metu ir apžvelgiama, kaip sekėsi dalyviams juos taikyti praktikoje, atliekant savarankiškas užduotis.

Sprendimai tobulinimui

Konkretus nuotolinis mokymas yra didesnio organizacijos tobulinimo plano dalis. Stebint dalyvių pasiekimus, planuojamas tolimesnis šių ar kitų darbuotojų ugdymas, gali paaiškėti poreikis vykdyti sisteminius pokyčius organizacijos mastu. Tai itin svarbus etapas, kad mokymai neliktų tik vienadienis įvykis!

Nors esame visiškai tikri, kad integruotas ugdymas yra pats efektyviausias, puikiai suvokiame, kad ne visuomet jis yra įmanomas. Tokiais atvejais kokybiški e mokymai yra puiki alternatyva.

Kokie e mokymai yra efektyvūs?

E mokymų kokybė = (Turinys + Forma) x 101 iki smulkmenų apgalvota detalė

 • Turinys.
  Pasaulyje egzistuoja studijos, skirtos paruošti mokymų turinio specialistus (angl. „Instructional Designer“). Šie specialistai puikiai išmano, kaip žmonės mokosi tiek proceso, tiek turinio prasme. Jie taip pat žino, kas žmones skatina mokytis ir kas atstumia. Šie specialistai, nebūdami turinio ekspertais, geba bet kokią informaciją paversti patraukliu ugdomuoju turiniu.
  Kokybiškas turinys yra aktualus, įdomus ir naudingas besimokančiajam.
 • Forma.
  E mokymai šiandien gana dažnai suvokiami kaip trumpas video filmas, kuriame lektorius pasakoja apie tam tikrą temą taip pat, tarsi auditorijoje sėdinčiai dalyvių grupei. Deja, tai viena mažiau efektyvių e mokymų formų.
  Efektyvūs e mokymai – tai ir ugdomoji medžiaga video, audio ar tekstiniu formatu, tai įvairiausi testai ir pratybos, gali būti ir įvairiausi žaidimai, skirti išbandyti save konkrečiose situacijose.
 • Ugdymo valdymo platforma.
  Pasaulyje egzistuoja keletas ugdymo valdymo platformų ir daugybė modifikuotų jų versijų. GRAND PARTNERS ilgamečių paieškų ir tyrimų dėka pagaliau atradome TOTARA LMS, kuri tenkina visus mūsų poreikius – nuo mokymų dalyvių grupių formavimo ir valdymo iki mokymų turinio saugojimo ir platinimo.

E mokymai dažniausiai taikomi šiose srityse:

 1. Kur didelė darbuotojų kaita;
 2. Kur vyksta daug pokyčių (pvz., nauji įrengimai, naujos tvarkos ir pan.);
 3. Kur itin svarbu, kad VISI turėtų VIENODĄ ir TIKSLIĄ informaciją (pvz., apie naują, svarbią įmonės politiką).

GRAND PARTNERS populiariausia e mokymų tema – naujo darbuotojo integracija.

Nuotolinis mokymas, kurio turinys yra paruoštas pagal konkretaus Kliento poreikius ir tikslus, yra itin efektyvus sprendimas.

Dažnai pažangiausiose įmonėse, kuriose yra išgryninta, kokias kompetencijas būtina nuolat ugdyti bei palaikyti, darbuotojų, kuriems reikalingi tam tikri mokymai, atsiranda dažniau nei susidaro galimybė suformuoti mokymų dalyvių grupę.

Pavyzdžiui, jei Jūs ką tik organizavote pusės metų trukmės mokymus „Iš specialisto į vadovą“ ir po dviejų mėnesių pasikeitė keli vadovai, kada „naujokai“ turės galimybę dalyvauti mokymuose ir perprasti tuos principus, kuriuos taiko kolegos, dalyvavę juose?

Jei Jūs turite vidinius trenerius, tikėtina, kad jų pareiga taps perteikti šiems žmonėms tai, ką neseniai mokėsi visa grupė. Šis variantas gana patrauklus dalyviui, tačiau gana brangus įmonei.

Jei Jums svarbu, kad tam tikras kompetencijas, žinias ar tiesiog informaciją turėtų visi įmonės darbuotojai realiuoju laiku, pagal Jūsų poreikius sukurti e mokymai gali būti pats tinkamiausias sprendimas.

Mūsų partneriai – integruotų ugdymo sprendimų bendrovė TALENTATOR – tai profesionalų komanda, teikianti integruotus ugdymo sprendimus: nuo idėjos iki sukurtų ir veikiančių įrankių.