Atnaujinta 2022-06-12

Privatumo politika

Interneto svetainės lankytojams

Privatumo politika mūsų interneto svetainės lankytojams

Čia galite sužinoti, kokią informaciją apie Jus renkame, kai lankotės interneto svetainėje www.grandpartners.lt, ką su šia informacija darome ir kam perduodame. Taip pat čia rasite svarbios informacijos apie Jūsų teises, susijusias su Jūsų duomenų tvarkymu.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB GRAND PARTNERS, įmonės kodas 140275756, tel. +370 670 33 132 el. paštas info@grandpartners.lt. UAB GRAND PARTNERS svetainės lankytojų duomenys renkami laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmens duomenys

Asmens duomenys yra bet kokia Duomenų valdytojo apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, IP adresą, prisijungimo prie Duomenų valdytojo interneto puslapio www.grandpartners.lt  įrenginio identifikavimo duomenis, naršymo istoriją interneto puslapyje www.grandpartners.lt, kurią apie Klientus Duomenų valdytojas renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų valdytojo sutikime ar susitarime su Duomenų valdytoju nurodytų tikslų.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, rinkimo tikslai

Paslaugų administravimo tikslu tvarkomi duomenys:

Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.

Jeigu Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojamą vizitų statistiką.

Duomenų tvarkymo tikslai: Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą ir telefono numerį) naudojame bendravimo su Jumis tikslais, atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums informaciją apie Paslaugas, teikdami pasiūlymus pagal Jūsų užklausas, sudarydami sutartis, informuodami apie šios Politikos pasikeitimus.

Jūsų užsakymų ir su jais susijusius Jūsų duomenis tvarkome ir saugome 36 mėnesius po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar interneto svetainės turiniu dienos.

Duomenų atskleidimas, perdavimas trečiosioms šalims

Duomenų valdytojas gali atskleisti informaciją apie Klientą savo paslaugų teikėjams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Duomenų valdytojas gali atskleisti informaciją apie Klientą, jei turi padaryti tai pagal įstatymą; siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Duomenų valdytojo asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Kliento įsiskolinimus Duomenų valdytojui).

Kliento asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje, Duomenų valdytojo trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi interneto svetaine. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip interneto svetainė veikia, kaip ją Duomenų valdytojas galėtų pagerinti.

Klientų teisės dėl tvarkomų asmens duomenų

Teisė atšaukti sutikimą. Jei Klientas  pateikė Duomenų valdytojui aiškų sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo, Klientas tą sutikimą gali bet kada atšaukti apie tai pranešdamas elektroninio pašto adresu info@grandpartners.lt. Duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, el. paštu pateikia informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą dėl Kliento teisių įgyvendinimo.

Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis. Klientas gali bet kada susisiekti su Duomenų valdytoju ir pasiteirauti, ar Duomenų valdytojas tvarko kokius nors Kliento asmens duomenis. Jei Duomenų valdytojas saugo ar bet kokiu būdu naudoja Kliento asmens duomenis, Klientas turi teisę su jais susipažinti. Norėdamas tai padaryti, Klientas pateikia Duomenų valdytojui rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu info@grandpartners.lt, patvirtindamas savo asmens tapatybę.

Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos. Jei Klientas turi kokių nors klausimų apie jo asmens duomenų naudojimą, gali kreiptis į Duomenų valdytoją šiuo elektroninio pašto adresu info@grandpartners.lt.

Teisė būti pamirštam. Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Klientas turi teisę prašyti, kad Duomenų valdytojas ištrintų Kliento asmens duomenis. Norėdamas tai padaryti, Klientas pateikia Duomenų valdytojui rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu info@grandpartners.lt,   patvirtindamas savo asmens tapatybę.

Kitos teisės. Klientas turi teisę prašyti Duomenų valdytojo ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju Duomenų valdytojas gali paprašyti Kliento patvirtinti ištaisytą informaciją. Klientas turi teisę į duomenų, kuriuos iš Kliento Duomenų valdytojas gavo Klientui sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Klientas turi teisę prašyti Duomenų valdytojo riboti Kliento asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti. Klientas turi teisę nesutikti, kad Duomenų valdytojas naudotų Kliento asmens duomenis.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

Shopping Cart
Scroll to Top