arrow_left_blue
AUTORIUS
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Kokia diena be poilsio! Irina Rušmanė į perdegimą žiūri labai atsakingai, tad turi daugybę sprendimų kaip jo išvengti. Nuotraukoje užfiksuota akimirka, kaip VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija) atlieka paprastą pratimą, kuris darbo dienos eigoje leidžia kūnui pailsėti. Tikimės, kad, kaip ir tarėmės, taikysite jį kas 2 val. 🤝

#GrandPartners #Perdegimas #Konferencija

Kokia diena be poilsio! Irina Rušmanė į perdegimą žiūri labai atsakingai, tad turi daugybę sprendimų kaip jo išvengti. Nuotraukoje užfiksuota akimirka, kaip VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija) atlieka paprastą pratimą, kuris darbo dienos eigoje leidžia kūnui pailsėti. Tikimės, kad, kaip ir tarėmės, taikysite jį kas 2 val. 🤝

#GrandPartners #perdegimas #konferencija
... DaugiauMažiau

1 dieną prieš

Comment on Facebook

Audringi, įsitraukiantys, nuostabūs žmonės. Ačiū visiems už didžiulį palaikymą ir energiją!

Tęstiniai mokymai vadovams „Grand Leader“ (Vilnius arba Kaunas – 2 grupė)

Tęstiniai mokymai vadovams „Grand Leader“ (Vilnius arba Kaunas – 2 grupė)

Kam skirta?

Ši Institute of Leadership & Management (ILM, Jungtinė Karalystė) sertifikuota programa skirta sėkmingiems vadovams, nebijantiems iššūkių ir siekiantiems dirbti dar efektyviau. Jei Jūsų įmonėje vyksta pokyčiai arba jiems ruošiatės, jei siekiate turėti iš tiesų motyvuotus ir atsakingus darbuotojus, jei norite efektyviai priiminėti sudėtingus sprendimus, ši programa būtent Jums.

Programa paremta „executive coaching“ (vadovų konsultuojamasis ugdymas) metodu. Tai reiškia:

 • Konsultantas Jūsų nemoko, bet sukuria aplinką, kurioje Jūs patys randate atsakymus ir sprendimus;
 • Programos akcentas – vadovo efektyvumo didinimas. Todėl visos programos metu nagrinėjami klausimai bei užduotys nuolat siejami su dalyvių darbine veikla bei jos tobulinimu.
 •  Dalyviai patys įgyja koučingo kaip vadovavimo stiliaus sampratą bei pagrindinius įrankius, reikalingus efektyviam šio stiliaus taikymui vadovo darbe.

Šios programos metu vadovai tobulina būtent jiems aktualiausias kompetencijas. Programos pabaigoje jie turi ne tik įmonės veiklos tobulinimo planą, bet ir idėjų bei ryžto jį įgyvendinti.

Nauda dalyviui

Vadovo asmenybė. Įmonės augimas ar stagnacija priklauso nuo vadovo. Koučingo  metodas – efektyvus būdas pastebėti, kokie asmeniniai vidiniai barjerai trukdo įmonės plėtrai. Mokymų metu vadovai išmoksta pašalinti savo barjerus bei dirbti su kolektyvo barjerais, ribojančiais efektyvią veiklą.

Vadovavimas komandai. Koučingo metodas padeda suburti ir išlaikyti darnią komandą, kurios nariai yra motyvuoti, sugeba tinkamai spręsti klausimus bei prisiima atsakomybę už sprendimus.

Pokyčių valdymas. Ši programa skatina reikiamus pokyčius, padeda sumažinti darbuotojų pasipriešinimą naujovėms, skatina vadovo ir darbuotojų kūrybiškumą, pokyčiai įgyvendinami efektyviausiu būdu per trumpiausią laiką ir iki galo.

Lyderių ugdymas.  Ši programa įgalina vadovą  bendrauti su darbuotojais, identifikuojant juos motyvuojančius veiksnius, darbuotojų tikslus siejant su įmonės tikslais. Tai skatina darbuotojų augimą bei lojalumą. Taip vadovas užtikrina ilgalaikį įmonės stabilumą.

Metodika: kaip to sieksime?

Programa sukurta remiantis pažangiausiais efektyvaus suaugusiųjų mokymosi dėsniais. Programos pradžioje atliekamas programos dalyvio vadovavimo kompetencijų vertinimas GRAND VIEW 360O. Jūsų kompetencijas vertina Jūsų vadovas, kolegos ir pavaldiniai bei Jūs pats. Turėdamas rezultatus, dalyvis nusprendžia, kurias kompetencijas jis lavins visos programos metu.
Programą sudaro 6 modulių (6 mėnesiai po 2 dienas per mėnesį, t.y. po 16 akademinių valandų) praktiniai užsiėmimai. Jie struktūrizuoti taip, kad dalyviai turėtų galimybę dirbti su jiems aktualiais įmonių klausimais. Po kiekvieno modulio vyksta asmeninės konsultacijos su konsultantu, kurių metu individualiai nagrinėjami kiekvienam dalyviui svarbūs klausimai.
Po mokymų dar kartą atliekamas vadovavimo kompetencijų vertinimas GRAND VIEW 360O, leidžiantis nustatyti vadovavimo kompetencijų pokytį po programos. Mokymai sukurti taip, kad jų metu prasidėtų, o po jų nesibaigtų teigiami pokyčiai vadovo darbe ir gyvenime.

Mokymų temos bei datos

I modulis: Svarbiausios vadovo kompetencijos, vadovavimo stiliai, ugdantysis vadovavimas (koučingas).

2009 m. spalio 21-22 d.

 • Svarbiausios vadovo kompetencijos.
 • Ugdantysis vadovavimas (koučingas).
 • Tradiciniai vadovavimo stiliai. Naujas sprendimas seniems iššūkiams.
 • Kur ir kada galima naudoti koučingą? Koučingo privalumai ir trūkumai.
 • Esminių koučingo įgūdžių formavimas – siekiame suprasti darbuotojo mintis ir emocijas.
 • Darbuotojų psichologinė gynyba. Simptomai. Kaip ją įveikti?
 • Darbuotojų potencialo įvertinimas.
 • Darbuotojų kompetencijos didinimas. Nuo ko pradėti?

II modulis: Vadovo, darbuotojų ir įmonės tikslų formavimas. Vidinė motyvacija augti ir siekti tikslų.

2009 m. lapkričio 18-19 d.

 • Vadovo asmeninės vizijos ir misijos formavimas.
 • Vadovo ilgalaikių tikslų formavimas – kodėl aš vadovauju šiai įmonei?
 • Vadovo gyvenimo ir darbo balansas. „Auksinio vidurio“ paieškos.
 • Įmonės ilgalaikių tikslų formavimas.
 • SMART ir GROW modeliai, padedantys formuoti ambicingus, bet realius tikslus.
 • Vidinė motyvacija siekti užsibrėžtų tikslų.

III modulis: Įmonės tikslų įgyvendinimas – galimybės ir kliūtys.

2009 m. gruodžio 15-16 d.

 • Transliuojame įmonės tikslus darbuotojams.
 • Padedame darbuotojams suvokti savo tikslus ir susiejame juos su įmonės tikslais.
 • Įkvepiame darbuotojus siekti daugiau.
 • Apribojimų ir galimybių analizė. Nesėkmių simptomai, priežastys bei jų pašalinimas.
 • Darbas su įsitikinimais, išankstinėmis nuostatomis, stereotipais ir psichologiniais filtrais, ribojančiais žmonių ir įmonių bei organizacijų galimybes.
 • Pagrindiniai sunkumai, kylantys vertinant bei analizuojant susiklosčiusią situaciją įmonėje, atskleidžiant nesėkmės priežastis.

IV modulis: Asmeninio ir darbuotojų kūrybinio potencialo panaudojimas, siekiant tikslo.

2010 m. sausio 20-21 d.

 • Kodėl darbuotojai nesiūlo idėjų ir kur dingo jų kūrybiškumas?
 • Idėjų generavimo procesas ir kaip jį valdyti.
 • Komandinio kūrybiškumo skatinimo metodai, sprendžiant verslo problemas („DeBono šešios mąstymo kepurės“, „Proto žemėlapis“, „Proto šturmas“ ir kiti metodai).
 • Netradiciniai problemų sprendimo metodai – intuicija.
 • Palankių individualiam ir grupiniam kūrybiškumui sąlygų sudarymas.

V modulis: Organizacinių pokyčių valdymas.

2010 m. vasario 17-18 d.

 • Pokyčių raida, greitis, apimtis.
 • Pagrindinės klaidos, vykdant pokyčius savo įmonėje.
 • Vidinis darbuotojų pasipriešinimas pokyčiams ir kaip jį įveikti.
 • Konfliktiškų asmenybių, trukdančių pokyčiams, valdymas.
 • Darbuotojų energijos ir dėmesio sutelkimas naujam tikslui.
 • Kaip išlaikyti darbuotojų pasitikėjimą ir lojalumą įmonei pokyčių laikotarpiu?

VI modulis: Efektyvus vadovavimas komandai koučingo metodu.

2010 m. kovo 24-25 d.

 • Kuriame komandą, sugebančią savarankiškai augti ir tobulėti.
 • Kuriame komandą, orientuotą į užduočių vykdymą ir rezultato siekimą.
 • Vadovavimo komandai įgūdžių tobulinimas.
 • Grupinių procesų valdymas. Grupinė dinamika.
 • Vadovas kaip fasilitatorius (procesų „katalizatorius“).

Individualios konsultacijos vyksta tarp modulių.

Konsultantai

Vaidas Levickis – bendravimo ir vadybos komunikacijų specialistas. Pastaruosius penkerius metus konsultantas veda šios srities mokymus, konsultuoja vadovus asmeninio efektyvumo didinimo, organizacijų vystymo ir kitais aktualiais klausimais, diegia informacijos sklaidos modelius įmonėse. Bendradarbiaudamas su teatro režisieriais ir užsienio konsultantais, specialistas veda netradicinius bendravimo, viešosios kalbos, Klientų aptarnavimo bei komandos formavimo mokymus. Lektoriaus tikslas – keisti mokymų dalyvių mąstymą, įgalinti juos pažvelgti į savo darbą iš kitos perspektyvos, įkvėpti jiems energijos ir pasitikėjimo savimi. Organizacinės komunikacijos magistro laipsnį įgijo JAV. Reguliariai stažuojasi seminaruose ir konferencijose Vokietijoje, Austrijoje, Suomijoje, Rusijoje. Yra vienas iš koučingo pradininkų Lietuvoje, profesionalus koučingo specialistas (kvalifikacija įgyta Sankt Peterburgo koučingo institute), Tarptautinės koučingo federacijos ir North European Coaching Association organizacijų narys.

Romanas Gaidukas – organizacijų strateginio planavimo ir valdymo konsultantas, rinkodaros specialistas, daugelio autorinių programų vadovams autorius, profesionalus koučingo specialistas. Jau penkerius metus aktyviai konsultuoja įmonių vadovus bei savininkus verslo plėtros ir asmeninio efektyvumo didinimo klausimais, vadovauja rinkodaros srities projektams, veda rinkodaros ir strateginio valdymo mokymus. Konsultanto tikslas – padėti vadovams ir verslininkams efektyviausiu būdu pasiekti užsibrėžtų tikslų. Konsultantas verslo administravimo magistro laipsnį įgijo JAV. Koučingo specialisto kvalifikaciją įgijo Sankt Peterburgo koučingo institute. Yra Tarptautinės koučingo federacijos ir North Europen Coaching Association narys. Tarptautinės konsultantų organizacijos PENNA International konsultantas.  

Ieva Iacob – organizacijų psichologijos ir koučingo specialistė, autorinių programų darbuotojams ir vadovams bendraautorė, magistro laipsnį įgijo San Francisko universitete (JAV). Specializacijos sritys – vadovavimo, bendravimo, viešosios kalbos, Klientų aptarnavimo bei psichologiniai aspektai. Atlieka vadovo kompetencijų bei Klientų aptarnavimo kokybės tyrimus. Yra vadovo kompetencijų tyrimo GRAND VIEW 360 bendraautorė. Konsultantės tikslas – įgytų žinių bei įrankių pritaikomumas praktikoje. Tai konsultantė padeda pasiekti koučingo metodu.

Lina Preikšienė – koučingo specialistė, konsultantė, turinti daugiau kaip 7 metų konsultavimo patirtį, Personalo valdymo profesionalų asociacijos narė. Eina Klientų aptarnavimo kokybės vadovės pareigas UAB „Melga“. Baigė Vytauto Didžiojo universitetą, įgijo organizacinės psichologijos magistro laipsnį bei gretutinę verslo administravimo specialybę. Vykdo projektus, konsultuoja įmones ir veda mokymus personalo valdymo, asmeninių įgūdžių lavinimo, Klientų aptarnavimo kokybės diagnozavimo bei tobulinimo srityse. Savo mokymuose konsultantė siekia maksimaliai įtraukti darbuotojus, teorinius aspektus pateikti per praktiką, o dalyvių patirtas emocijas paversti patyrimais. Konsultantė nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose Lietuvos ir užsienio (Rusijos, Didžiosios Britanijos, Švedijos ir kt.) konsultantų mokymuose.

Investicija

Tęstinė 6 modulių programa (12 dienų mokymai ir 6 valandos individualių konsultacijų) bei du kartus atliekamas vadovo kompetencijų tyrimas – 7 900 Lt + PVM.

Į kainą įskaičiuoti mokymai, individualios konsultacijos, du vadovo kompetencijų tyrimai, visos darbui reikalingos priemonės, dalomoji medžiaga, maitinimas (keturios kavos pertraukėlės ir dveji pietūs kiekvieno modulio metu), užbaigimo šventė.

Dalyvavusiems visuose šešiuose moduliuose, suteikiamas tarptautinis Institute of Leadership & Management sertifikatas.

Mokymai vyksta:

Vilniuje – viešbutyje „Europa Royale“, Kaune – viešbutyje „Magnus“, Klaipėdoje – viešbutyje „Navalis“.

Registracija bei informacija teikiama:

Telefonais Klaipėdoje (46) 31 11 56, (46) 21 99 38, Kaune (37) 70 98 98

El. paštu info@grandpartners.lt

Rekomenduojamos naujienos ir straipsniai

Mes žinome, kaip pagreitinti
vadovų ir jų komandų
kelią į sėkmę!
Shopping Cart
Scroll to Top