SOLUTION GEAR® tarpfunkcinio bendradarbiavimo skatinimas

Tai unikali konstruktyvių pokyčių metodika, leidžianti pasiekti rezultatų organizacijoje per trumpiausią laikotarpį. Metodikos esmė – organizacijai aktualių sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas, įtraukiant aktualius asmenis iš skirtingų funkcinių padalinių. Po 4-6 mėn. su konsultantu organizacijos paprastai būna pasirengusios savarankiškai tęsti įsidiegtą sistemą.

Kada gali prireikti

  • Kai organizacijoje kartojasi tos pačios problemos;
  • Kai sprendimai ilgai atidėliojami arba naujas sprendimas reiškia naujas problemas;
  • Kai padaliniai, priimdami sprendimus, galvoja apie savo poreikius, pamiršdami kitus padalinius ir taip sukurdami jiems naujus iššūkius;
  • Kai norima paskatinti skirtingų padalinių ir jų darbuotojų bendravimą ir bendradarbiavimą;
  • Kai siekiama kaip įmanoma efektyviau priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Nauda organizacijai

  • Ženkliai pagreitėja sprendimų priėmimo procesas, priimti sprendimai įgyvendinami iki galo, todėl darbuotojai intensyviau siūlo naujas idėjas, įsitraukia į jų įgyvendinimą, nes akivaizdu, jog vyksta realūs pokyčiai;
  • Daugėja bendravimo ir bendradarbiavimo tarp skirtingų funkcinių padalinių;
  • Gerėja įsitraukusių asmenų sisteminio mąstymo gebėjimai, sprendimai priimami neapsiribojant savo veikla ar padaliniu, gerėja sprendimų kokybė organizacijos mastu;
  • Gerėja darbo kokybė, didėja veiklos efektyvumas, nes organizacija ilgainiui pradeda veikti nuolatinio tobulėjimo režimu.

Atsiliepimai

„Solution Gear“ – tai sistema, paskatinusi įmonėje įvardinti ir užfiksuoti ilgus metus turėtas problemas, tiesiogiai nesusijusias su komerciniais projektais, tačiau nemenkai lemiančias kasdienių darbų kokybę. Įgyvendindami šią metodiką, buvome priversti ne tik įvardinti ir užfiksuoti, bet ir imtis realių veiksmų problemoms spręsti. Šią sistemą naudojame beveik metus ir kaip įmonės vadovas aš kaskart susirinkimų metu džiaugiuosi, matydamas akivaizdų progresą, nes darbai ir kliuviniai, apie kuriuos tik kalbėjome, dabar yra sprendžiami. Džiugina ir tai, kad šiame procese vis mažiau dalyvauja departamentų vadovų ir yra įtraukiami žemesnės grandies darbuotojai, kurie kaskart spręsdami užduot, prisiima iššūkį ir plečia savo kompetencijas.

Ernestas Kačerauskas
UAB „Gera dovanaׅ“

„Solution Gear“ metodiką rekomenduotume naudoti tuomet, kai, rodos, reikalai klostosi lyg ir neblogai, bet yra jausmas, kad „kažkur užstrigome“. Jeigu jaučiate, kad trūksta bendro vardiklio, iniciatyvos, įsitraukimo, kad kiekvienas skyrius dirba tik sau, yra trintis tarp funkcijų vadovų, bandykite čia metodiką.

Virginijus Bučiūnas
UAB „WURTH Lietuva“

Turite klausimų?
Reikia patarimo?

I’m really thankful to Grand Partners and Raman Gaiduk personally for comprehensive and fascinating program. They managed not only to fit extensive set of topics into just six training days but also to pick most relevant ones for Epam context. All considered areas are extremely important today for our Company to growth and success. There was enough practice to imprint theoretical knowledge and very strong team building components. I also appreciate ease of learning process and funny but relevant examples from Raman’s experience.

Maxim Malets
„EPAM Systems“