SOLUTION GEAR® tarpfunkcinio bendradarbiavimo skatinimas

Tai unikali konstruktyvių pokyčių metodika, leidžianti pasiekti rezultatų organizacijoje per trumpiausią laikotarpį. Metodikos esmė – organizacijai aktualių sprendimų priėmimas ir įgyvendinimas, įtraukiant aktualius asmenis iš skirtingų funkcinių padalinių. Po 4-6 mėn. su konsultantu organizacijos paprastai būna pasirengusios savarankiškai tęsti įsidiegtą sistemą.

Kada gali prireikti

  • Kai organizacijoje kartojasi tos pačios problemos;
  • Kai sprendimai ilgai atidėliojami arba naujas sprendimas reiškia naujas problemas;
  • Kai padaliniai, priimdami sprendimus, galvoja apie savo poreikius, pamiršdami kitus padalinius ir taip sukurdami jiems naujus iššūkius;
  • Kai norima paskatinti skirtingų padalinių ir jų darbuotojų bendravimą ir bendradarbiavimą;
  • Kai siekiama kaip įmanoma efektyviau priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

Nauda organizacijai

  • Ženkliai pagreitėja sprendimų priėmimo procesas, priimti sprendimai įgyvendinami iki galo, todėl darbuotojai intensyviau siūlo naujas idėjas, įsitraukia į jų įgyvendinimą, nes akivaizdu, jog vyksta realūs pokyčiai;
  • Daugėja bendravimo ir bendradarbiavimo tarp skirtingų funkcinių padalinių;
  • Gerėja įsitraukusių asmenų sisteminio mąstymo gebėjimai, sprendimai priimami neapsiribojant savo veikla ar padaliniu, gerėja sprendimų kokybė organizacijos mastu;
  • Gerėja darbo kokybė, didėja veiklos efektyvumas, nes organizacija ilgainiui pradeda veikti nuolatinio tobulėjimo režimu.

Turite klausimų?
Reikia patarimo?

Džiaugiuosi tokiais mokymais, galima drąsiai reikšti savo nuomonę, buvo atsakyta ir paaiškinta, kaip elgtis skirtingose situacijose.

Inga Žlibinaitė
UAB „Palink“