arrow_left_blue_2

Organizacijos kultūra

APIE

Organizacijos kultūra

Nustebsite ar ne, bet šiuolaikinėse organizacijose, šiandieninėse prekybos ir paslaugų, darbo rinkose visiems dalyviams – Klientams, įmonių steigėjams ir darbuotojams – svarbu toli gražu nebe vien kaina, kokybė, atlygis, pelnas. Tiek įmonių įkūrėjams, tiek darbuotojams ir Klientams itin svarbi tampa organizacijos kultūra.
Organizacijos kultūra egzistuoja kiekvienoje įmonėje be išimties, nepaisant to, ar jai sukurti buvo dėtos kryptingos pastangos, ar nebuvo daroma nieko. Organizacijos kultūra gali susiformuoti ir būti funkcionali savaime, tačiau tokie atvejai – išimtis. Tiesa ta, kad nėra geros ar blogos organizacijos kultūros. Svarbu tai, ar egzistuojanti organizacijos kultūra padeda, ar trukdo siekti bendrų tikslų įvairiausiose organizacijos srityse. Pavyzdžiui, tam tikra kultūra gali puikiai padėti pritraukti naujus darbuotojus ir juos išsaugoti, nes įmonėje jiems sukurtos puikios sąlygos, jie jaučiasi saugūs, turi galimybę atvirai dalintis mintimis, jų idėjos priimamos ir įgyvendinamos noriai. Tačiau tokia kultūra nepastebimai gali virsti ir į visišką atsipalaidavimą, įsipareigojimų nesilaikymą, o dėl to gali suprastėti paslaugų ar prekių kokybė, verslo rezultatai. Tokia organizacijos kultūra nebus tinkama, norint užtikrinti finansinius rezultatus. Todėl vertinant organizacijos kultūrą, būtina atsižvelgti į daugelį skirtingų organizacijos elementų. Vyraujančią organizacijos kultūrą pakeisti įmanoma, jei yra nusiteikiama ilgam ir sistemingam darbui bei turima tam reikalingų žinių ir praktinių įrankių.

Apie ką tai?
Šios grupės mokymai apima organizacijos kultūros kūrimo, jos koregavimo temas, kalbama apie psichologinį saugumą, atjautą darbe, mobingą ir jo prevenciją.

Kodėl GRAND PARTNERS?
Esame sukūrę ir daugybėje organizacijų atlikę įvairius tyrimus: organizacijos mikroklimato, pasitenkinimo darbu, darbuotojų lojalumo ir pan. Šie tyrimai padeda nustatyti organizacijoje egzistuojančios kultūros „sveikatą“.
Turime puikią metodologiją, padedančią išgryninti organizacijos vertybes, o vėliau jas paversti kasdieniu elgesiu, o tai daro tiesioginę didžiulę įtaką organizacijos kultūrai.
Organizacijos kultūros srityje dirba organizacijų psichologai, turintys ilgametės praktinio darbo šioje srityje patirties, reikiamą išsilavinimą, padedantį pačiu efektyviausiu būdu sustiprinti organizacijos kultūrą.

Mes žinome, kaip pagreitinti
vadovų ir jų komandų
kelią į sėkmę!
Shopping Cart
Scroll to Top