Organizacijos kultūra

Organizacijos kultūra – vienas svarbiausių žingsnių siekiant vieningai dirbančios, tinkamai į problemas reaguoti gebančios, tomis pačiomis vertybėmis tikinčios komandos, kuri bendrai siekia našesnių rezultatų, gerinant įmonės veiklą. Šiais laikais organizacinei kultūrai skiriama labai daug dėmesio, kadangi komandos ne tik auga kiekybiškai, tačiau ir kokybiškai, o vieninga kultūra gali išsaugoti gerus darbuotojus net ir tokiu atveju, kai konkurentai siūlo geresnį darbo užmokestį.

Organizacijos kultūra

Praktinės įžvalgos

Organizacijos kultūra egzistuoja kiekvienoje įmonėje be išimties, nepaisant to, ar tam buvo dėtos kryptingos pastangos, ar tuo klausimu tarsi nieko nebuvo daroma. Savaime susiformavusi kultūra gali būti funkcionali, tačiau tai labiau išimtis nei taisyklė. Dažniausiai taip nutinka ne dėl piktų kėslų, o todėl, kad skirtingi žmonės skirtingai mato ir supranta net tuos pačius dalykus. Todėl neskiriant laiko tartis ir išsigryninti vertybes, tai, kaip mes dirbame, kaip sprendžiame problemas ir pan., lieka tik maža tikimybė, kad visa tai natūraliai sutaps.

Nėra geros ar blogos organizacijos kultūros. Svarbu tai, ar egzistuojanti kultūra padeda ar trukdo siekti organizacijos tikslų, kurie apima daug skirtingų aspektų. Pavyzdžiui, tam tikra kultūra gali puikiai padėti pritraukti ir išlaikyti darbuotojus, nes įmonėje yra sukurtos puikios sąlygos darbuotojams, jie jaučiasi saugūs, turi galimybę atvirai dalintis mintimis, jų idėjos priimamos ir įgyvendinamos noriai. Tokia kultūra gali peraugti į visišką atsipalaidavimą, įsipareigojimų nesilaikymą, dėl to gali kristi kokybė Klientui, prastėti verslo rezultatai. Tokia organizacijos kultūra nebus tinkama užtikrinti finansinius rezultatus. Todėl vertinant organizacijos kultūrą, būtina atsižvelgti į daugelį skirtingų organizacijos elementų.

Vyraujančią organizacijos kultūrą pakeisti įmanoma, bet tik tuo atveju, jei yra nusiteikiama ilgam ir sistemingam darbui. Efektyviausia sistemingai formuoti pageidaujamą organizacijos kultūrą. Tačiau iškilus poreikiui, imtis korekcijų, patartina kuo anksčiau įtraukti kuo daugiau žmonių. Būtina daug ir kantriai kalbėtis su žmonėmis, kad jie suprastų, dėl kokių priežasčių reikalingas pokytis, kokią naudą jie iš to turės. Jei situacija nėra patogi, kartais pasirenkama komunikuoti faktus, tikintis, kad tai sumažins gandus ir neproduktyvius pamąstymus, kai tuo tarpu ką nors nutylinti, jų tik daugėja. Pasitaiko (ir ne taip jau retai) atvejų, kai darbuotojų sukurta informacija yra ženkliai negatyvesnė nei tikrieji faktai.

Kodėl GRAND PARTNERS

Esame sukūrę ir su daugybe organizacijų išbandę įvairius tyrimus (organizacijos mikroklimato, pasitenkinimo darbu, darbuotojų lojalumo ir pan.), kurie padeda nustatyti organizacijoje egzistuojančios kultūros „sveikatą“.

Turime puikią metodologiją, padedančią išgryninti organizacijos vertybes, o vėliau jas paversti kasdieniu elgesiu, kas tiesiogiai daro didžiulę įtaką organizacijos kultūrai.

Šioje srityje dirba organizacijų psichologai, turintys ne tik daugiau kaip 15 metų praktinio darbo šioje srityje patirtį, bet ir reikiamą išsilavinimą, padedantį pačiu efektyviausiu būdu sustiprinti organizacijos kultūrą.

Turite klausimų?
Reikia patarimo?

I’m really thankful to Grand Partners and Raman Gaiduk personally for comprehensive and fascinating program. They managed not only to fit extensive set of topics into just six training days but also to pick most relevant ones for Epam context. All considered areas are extremely important today for our Company to growth and success. There was enough practice to imprint theoretical knowledge and very strong team building components. I also appreciate ease of learning process and funny but relevant examples from Raman’s experience.

Maxim Malets
„EPAM Systems“