Grand View „Grand View 360˚“ kompetencijų vertinimas Į platformą

„Grand View 360˚“ kompetencijų vertinimas

GRAND VIEW 360° – išsamus ir patikimas 19 pagrindinių vadovo kompetencijų (gebėjimas motyvuoti, užtikrinti efektyvų komandos darbą, efektyviai komunikuoti, sutelkti komandą, valdyti pokyčius, etc.) vertinimas. Tyrimo tikslas – nustatyti vadovo stipriąsias kompetencijas bei pateikti rekomendacijas tobulintinų vadovavimo kompetencijų ugdymui.

Atliekant visos įmonės vadovų vertinimą, mes galime pateikti TEAM GRAND VIEW 360° ataskaitą. Šio tyrimo papildoma nauda – nustatyti kiek turimos įmonės vadovų kompetencijos atitinka įmonės poreikius ir pateikti rekomendacijas įmonei aktualių kompetencijų ugdymui.

Kada gali prireikti

 • Norima identifikuoti organizacijos vadovų stipriąsias puses bei tobulintinas kompetencijas;
 • Planuojama kryptingai investuoti į vadovų ugdymą;
 • Siekiama užtikrinti vienodą vadovų kompetencijų lygį.

Nauda organizacijai

 • Vadovai gauna objektyvų grįžtamąjį ryšį apie stipriąsias ir tobulintinas sritis;
 • Vadovai gali palyginti savo ir kitų vertintojų nuomonę apie vadovavimą;
 • Didėja vadovų motyvacija (poreikis) tobulėti, mažėja pasipriešinimas pokyčiams;
 • Didėja vadovų įsitraukimas ir produktyvumas;
 • Galima matuoti ugdymo programose dalyvaujančių vadovų progresą.

Papildoma nauda atliekant TEAM GRAND VIEW 360° vertinimą:

 • Sistemingas ir kryptingas vadovų komandos ugdymo planų ir grupių sudarymas;
 • Matuojamas ugdymo programose dalyvaujančių vadovų progresas;
 • Vadovų rezervo formavimas.