Grand View 360® vadovavimo kompetencijų vertinimas

GRAND VIEW 360° – išsamus ir patikimas 19 pagrindinių vadovo kompetencijų (gebėjimas motyvuoti, užtikrinti efektyvų komandos darbą, efektyviai komunikuoti, sutelkti komandą, valdyti pokyčius, etc.) vertinimas. Tyrimo tikslas – nustatyti vadovo stipriąsias kompetencijas bei pateikti rekomendacijas tobulintinų vadovavimo kompetencijų ugdymui.

Atliekant visos įmonės vadovų vertinimą, mes galime pateikti TEAM GRAND VIEW 360° ataskaitą. Šio tyrimo papildoma nauda – nustatyti kiek turimos įmonės vadovų kompetencijos atitinka įmonės poreikius ir pateikti rekomendacijas įmonei aktualių kompetencijų ugdymui.

Kada gali prireikti

 • Norima identifikuoti organizacijos vadovų stipriąsias puses bei tobulintinas kompetencijas;
 • Planuojama kryptingai investuoti į vadovų ugdymą;
 • Siekiama užtikrinti vienodą vadovų kompetencijų lygį.

Nauda organizacijai

 • Vadovai gauna objektyvų grįžtamąjį ryšį apie stipriąsias ir tobulintinas sritis;
 • Vadovai gali palyginti savo ir kitų vertintojų nuomonę apie vadovavimą;
 • Didėja vadovų motyvacija (poreikis) tobulėti, mažėja pasipriešinimas pokyčiams;
 • Didėja vadovų įsitraukimas ir produktyvumas;
 • Galima matuoti ugdymo programose dalyvaujančių vadovų progresą.

Papildoma nauda atliekant TEAM GRAND VIEW 360° vertinimą:

 • Sistemingas ir kryptingas vadovų komandos ugdymo planų ir grupių sudarymas;
 • Matuojamas ugdymo programose dalyvaujančių vadovų progresas;
 • Vadovų rezervo formavimas.

Turite klausimų?
Reikia patarimo?

I’m really thankful to Grand Partners and Raman Gaiduk personally for comprehensive and fascinating program. They managed not only to fit extensive set of topics into just six training days but also to pick most relevant ones for Epam context. All considered areas are extremely important today for our Company to growth and success. There was enough practice to imprint theoretical knowledge and very strong team building components. I also appreciate ease of learning process and funny but relevant examples from Raman’s experience.

Maxim Malets
„EPAM Systems“