Grand View 360® vadovų kompetencijų vertinimas

GRAND VIEW 360° – išsamus ir patikimas 19 pagrindinių vadovų kompetencijų vertinimas (gebėjimas motyvuoti, užtikrinti efektyvų komandos darbą, efektyviai komunikuoti, sutelkti komandą, valdyti pokyčius, etc.). Tyrimo tikslas – nustatyti vadovo stipriąsias kompetencijas bei pateikti rekomendacijas tobulintinų vadovavimo kompetencijų ugdymui.

Atliekant visos įmonės vadovų vertinimą, mes galime pateikti TEAM GRAND VIEW 360° ataskaitą. Šio tyrimo papildoma nauda – nustatyti kiek turimos įmonės vadovų kompetencijos atitinka įmonės poreikius ir pateikti rekomendacijas įmonei aktualių kompetencijų ugdymui.

Kada gali prireikti

 • Norima identifikuoti organizacijos vadovų stipriąsias puses bei tobulintinas kompetencijas;
 • Planuojama kryptingai investuoti į vadovų ugdymą;
 • Siekiama užtikrinti, kad vadovų kompetencijų vertinimas būtų vienodo lygio.

Nauda organizacijai

 • Vadovai gauna objektyvų grįžtamąjį ryšį apie stipriąsias ir tobulintinas sritis;
 • Vadovai gali palyginti savo ir kitų vertintojų nuomonę apie vadovavimą;
 • Didėja vadovų motyvacija (poreikis) tobulėti, mažėja pasipriešinimas pokyčiams;
 • Didėja vadovų įsitraukimas ir produktyvumas;
 • Galima matuoti ugdymo programose dalyvaujančių vadovų progresą.

Papildoma nauda atliekant TEAM GRAND VIEW 360° vertinimą:

 • Sistemingas ir kryptingas vadovų komandos ugdymo planų ir grupių sudarymas;
 • Matuojamas ugdymo programose dalyvaujančių vadovų progresas;
 • Vadovų rezervo formavimas.

Turite klausimų?
Reikia patarimo?

Norėjau labai pasidžiaugti įvykusiais mokymais, kuriuos vedė Lina Preikšienė. Jūsų rekomendacija puiki. Sužavėjo profesionalumas, patirtis ir ypatingas lankstumas, prisiderinant prie mūsų poreikių.

Rasa Trybienė
UAB „Garant“